Успешно реализирана обука “Позитивните практики во кризниот PR во корпоративниот и јавниот сектор”

На 28 март 2019 година Меѓународниот академски институт (МАИ) успешно ја реализираше обуката под наслов “Позитивните практики во кризниот PR во корпоративниот и јавниот сектор” во просториите на Јавна соба во Скопје.

Им благодариме на учесниците за активното учество и во работните сесии и придонесот кој го дадоа на овој наш настан.

Повеќе фотографии од овој настан може да најдете на нашата ФБ Страница:

Top