Успешно реализирана обука “Стратешко планирање во јавниот сектор”

На 4 март 2019 година Меѓународниот академски институт (МАИ) успешно ја реализираше обуката за вработени во јавниот сектор под наслов “Стратешкото планирање во јавниот сектор во Република Македонија” во просториите на Јавна соба.

Им благодариме на учесниците за активното учество и во работните сесии и придонесот кој го дадоа на овој наш настан.

Повеќе фотографии од овој настан може да најдете на нашата ФБ Страница:

 

 

Top